Актуальна тема

Меню

Представник Екобюро взяв участь у науково-практичній конференції «Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний і правовий вимір»

17 травня 2024 року, о. Сергій Довба, референт Бюро УГКЦ з питань екології у Львівській архієпархії, взяв участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний і правовий вимір», що відбулася на базі НУ «Львівська політехніка».

Учасниками заходу, що був проведений за допомогою засобів відеоконференційного, стали близько ста викладачів та студентів з різних вищих навчальних закладів та установ, зокрема із Львівського торговельно-економічного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ МАУП», Львівського національного університету ім. Івана Франка, Національного лісотехнічного університету тощо.

Відповідальний за екологічне служіння у Львівській архієпархії виступив із доповіддю на тему «Митрополит Андрей Шептицький як взірець інтегральної екології». Доповідаючи, священик представив Папську енцикліку «Laudato Si» наголосивши, що сучасна екологічна криза має людське коріння, тобто пов’язана із проблемою духовності, моралі, виховання і культури, в т.ч. екологічної. Тому існує одна взаємна деградація людини і природи, і з огляду на це слід говорити про єдину комплексну соціо-екологічну кризу.

Отож, для її вирішення, що, без перебільшення, має вирішальне значення для майбутнього людства та світу, в сучасних умовах пропонується так звана «інтегральна екологія», яка полягає у новому стилі життя, що ґрунтується на радикальній та цілісній зміні людини через її екологічне навернення, тобто через переміну людського серця у братерське, доброзичливе, співчутливе й милосердне до усіх створінь (Пор. Мт 6, 26-29).

Окрім цього цей стиль життя передбачає правильне розуміння таємниці Всесвіту та людини, тобто відповідь зокрема на відвічне питання «Хто така людина?», нове розуміння і ставлення до Бога, себе самого, ближніх й усього світу полягає у справжньому християнському житті на підставі екологічних чеснот, щоб відновити спокійну гармонію у фундаментальних стосунках людської істоти, і перш за все з Божим створінням.

У доповіді зазначено, що попри те, що енцикліка представляє постать св. Франциска з Асижу як гарний приклад для наслідування, варто звернути увагу на особу праведного Андрея Шептицького як подібного виразника такого способу життя в цілому і приклад інтегральної екології.

Присутні мали змогу дізнатися про конкретні «кроки» митрополита Андрея, спрямовані як на безпосередню охорону та збереження Божого створіння-природи, так і на формування суспільної еко-свідомості та культури відповідальності за ввесь навколишній світ.

Як один із найбільш яскравих прикладів продовження відповідних ініціатив Митрополита Андрея його послідовниками в особі референтів Бюро з питань екології УГКЦ було представлено Всеукраїнську акцію «Сади Перемоги», суть якої полягає у масовому насадженням дерев задля благородних цілей.

Інформаційна служба Бюро УГКЦ з питань екології