Актуальна тема

Меню

Хімія в домі?

Хімія в домі?

Знову до природи

Засоби для миття та чистки часто міс­тять токсичні речовини. Згадайте, що можна використовувати їхні природні за­мінники – харчову соду, оцет та воду.

Користуйтеся «бабусиними рецептами» для виведення плям, чищення сантехніки, відбілювання білизни тощо.

Аерозолі

Не купуйте аерозольні засоби, до складу яких входять хлорфторвуглеводні (СЕС), які призводять до руйнування озонового шару атмосфери. Кожен втрачений відсоток озону в атмосфері планети спричиняє близько 150 тисяч додаткових випадків втрати зору через захво­рювання на катаракту і зростання кількості ракових захворювань шкіри більше ніж на 2%.

Засоби для прання

Намагайтесь купувати порошки, що не містять фосфатів та інших шкідли­вих для здоров'я домішок.

Не перевищуйте вказаних на упа­ковці доз. Будьте певні: виробники не зацікавлені рекомендувати менше споживати свою продукцію, швидше – навпаки ...

Фарби та лаки

Купуючи лаки або фарби для ремон­ту, завжди звертайте увагу на написи «тільки для зовнішніх робіт» або «для внутрішніх робіт». У приміщенні мож­на використовувати матеріали тільки для внутрішніх робіт.

  • Надавайте перевагу фарбам на водній основі. Вони, як правило, менш ток­сичні.
  • Надавайте перевагу фарбам та роз­чинникам, що не містять летких ор­ганічних речовин та свинцю. Ці речо­вини шкодять здоров'ю.
  • Більш доцільно, як з погляду еколо­гії, так і здоров'я, замість фарбування проводити побілку стін помешкання вапняним розчином.

ДСП

Велика частина сучасних меблів ви­готовляється з деревинно-стружкових плит (ДСП), що містять карбамідформальдегідні, або фенолформальдегідні смоли. З цих плит можуть виділятися такі шкідливі речовини, як формаль­дегід і фенол.

Особливо небезпечним є формальде­гід – безбарвний газ з різким запахом, який подразливо діє на слизові обо­лонки очей, носа, гортані, а його високі концентрації здатні викликати напади астми. Формальдегід офіційно визна­ний канцерогеном, тобто речовиною, здатною викликати ракові захворю­вання.

  • ДСП здатне виділяти формальдегіди понад 10 років.
  • Особливо сильно меблі з ДСП забруд­нюють атмосферу помешкання протя­гом перших півтора року. В цей час необхідно частіше провітрювати при­міщення.
  • Якщо ви не можете відмовитися від використання меблів з ДСП, при по­купці обов'язково вимагайте сертифі­кат їх якості (гігієнічний сертифі­кат).
  • Зверніть увагу на якість об­робки, а саме: перевірте, чи добре зафарбовані або обклеєні ламінатом торцеві поверхні панелей. Небезпеч­ними можуть бути також механічні пошкодження поверхні ДСП.
  • Для безпеки необхідно обов'язково ізолювати відкриті ділянки.

ПВХ

Уникайте виробів із вельми поширено­го пластику – полівінілхлориду (ПВХ). Спектр його застосування дуже широ­кий – від лінолеуму та вінілових шпа­лер до різних видів упаковок (в тому числі і для харчових продуктів) та пластмасових іграшок (від ляльок до дитячих зубних кілець).

При виготовленні та утилізації ПВХ в навколишнє середовище виділяєть­ся велика кількість високотоксичних і канцерогенних речовин.

Щоб ПВХ був еластичнішим, в нього часто додають так звані пластифіка­тори – фталати або ефіри фталатів, попадання яких в організм може ви­кликати ураження печінки і нирок, зниження захисних властивостей ор­ганізму, безпліддя та ракові захворю­вання.

Азбест

Уникайте використання азбесту та ма­теріалів, що його містять, наприклад, ши­феру. Азбест має ракотворчу дію і його використання в Західній Європі давно заборонене.

Ртуть

Віддавайте перевагу електронним (циф­ровим) приладам, які вимірюють темпера­туру тіла, оскільки забруднення приміщен­ня при пошкодженні ртутного термометра становить вагому небезпеку для здоров'я та життя!