Актуальна тема

Меню

Побутові злодії струму

«Побутові злодії струму»

Задумаймось, чи хтось залишає звечо­ра працювати двигун свого авто для того, щоб зранку можна було легше стартува­ти? «Безглуздо!» – скажете ви. Але ми самі поводимось подібним чином, про що нам сигналізують маленькі червоні лампочки-індикатори в телевізорах, відеомагнітофонах чи музичних центрах...

Причини «невидимих втрат»

Зростаюче число електроприладів непо­мітно обкрадає наш домашній бюджет, не приносячи жодної користі. Крадіж стру­му, який щоденно відбувається в мільйонах домашніх господарств і офісів, має насам­перед три причини:

«Режим очікування»

Режим очікування (англ. «Stand-by») є найвідомішим, але, на жаль, не єдиним ви­дом «невидимих втрат» енергії. Це явище має місце, наприклад, при експлуатації те­левізорів, відеомагнітофонів та музичних центрів, які очікують на сигнал дистанцій­ного управління для початку виконання тих чи інших функцій.

В режимі «Stand-by» часто знаходиться також офісна техніка, зокрема, принте­ри, фотокопіювальні прилади (ксерокси) та інтернет-модеми.

 

«Обманне вимкнення»

Це явище полягає в тому, що електро­прилад візуально видається вимкнутим (нім. «Scheinaus»). В дійсності після ви­ключення інтегрованим вимикачем він все ж продовжує споживати струм. Такі «невидимі втрати» стосуються системно­го блоку та монітору комп'ютера, а також ряду електроприладів із сфери розваг, на­приклад магнітофонів чи магнітол.

Відсутність вимикача

В деяких електроприладів взагалі від­сутній вимикач, що призводить до постій­ного споживання струму до того часу, поки вони знаходяться в розетці, наприклад, блоки живлення, бази радіотелефонів, автовідповідачів та факсів, а також зарядні пристрої.

Статистика «невидимих втрат»

В Україні з усієї кількості електроенер­гії, що споживається населенням, 40% при­падає на електропобутові прилади.

Згідно з експертними даними, 15-20% спожитої електроенергії в побуті витра­чається через неощадливість населення, з яких понад 5% стосується так званих «не­видимих втрат».

Найбільші «невидимі втрати» спричи­няють телевізори, відеомагнітофони та музичні центри старих моделей; тюнери сателітних антен та аудіо-колонки (дина­міки) в режимі очікування, а також елек­тричні кавоварки з постійним підігрівом та експрессо-машини в режимі очікування.

«Невидимі втрати» в режимі «Stand-Ву»

 • Аудіо-колонки: 5-50 Wh
 • Відеомагнітофони: 10-12 Wh (старі моделі), 3 Wh (нові)
 • Інтернет-модем (зовнішній): 3-5 Wh
 • Ксерокси: 20-30 Wh
 • Музичні центри: 10-20 Wh
 • Радіобудильники: 0,5-5 Wh
 • Телевізори: 15 до 20 Wh (старі моде­лі), 1-3 Wh (нові моделі)
 • Тюнери сателітних антен: 12-15 Wh
 • «Невидимі втрати» при «обманному вимкненні»
 • Магнітофони магнітоли: 2,5-3,5 Wh
 • Монітор: 0,5-2,5 Wh
 • Системний блок комп'ютера: 1,5-5 Wh
 • «Невидимі втрати» за відсутності ви­микача
 • Автовідповідач/факс: 2,5-5 Wh
 • Адаптор зовнішнього інтернет-модема: 1 Wh
 • Адаптор кімнатної антени: 1,5 Wh
 • Зарядний пристрій для батарейок: 0,5 Wh
 • Зарядний пристрій ноутбука: 0,3-0,5 Wh
 • Підсилювач зовнішньої антени: 1,8-2 Wh

Сумарні «невидимі втрати»

Якщо вищенаведені цифри помножити на сучасний тариф на електрострум (23 копій­ки за 1 kWh), то стає очевидно, що щорічні «невидимі втрати» одного тільки телевізора у режимі очікування можуть коштувати нам до 40 гривень, «вимкнутого» комп'ютера – 15 гривень ... Загальні «невидимі втрати» стру­му тільки одного домашнього господарства, спричинені «побутовими злодіями струму» та нашою нерозсудливою поведінкою, мо­жуть сягати кількох сотень гривень.

Як зупинити «невидимі втрати»?

«Stand-by»

Вимикайте режим «Stand-by» телевізо­рів, відеомагнітофонів, музичних центрів, комп'ютерів та інших електроприладів, коли не використовуєте їх за призначен­ням: за постійного увімкнення в режимі очікування вони витрачають надаремно від 10 до 60% електроенергії, спожитої протя­гом терміну експлуатації.

«Обманне вимкнення»

Електроприлади, які при вимкненні вну­трішнім вимикачем все ж продовжують споживати струм (комп'ютер, монітор, пральна машинка, посудомийка та ін.), від'єднуйте від мережі. Як? Найпростіше придбати подовжувач з інтегрованим ви­микачем, щоб за щораз не витягувати вил­ку приладу із розетки.

Відсутність вимикача

 • Прилади без вимикача необхідно від'єднати від мережі, як і ті, коли ви­микач їх повністю не вимикає, про що йшла мова вище.
 • Телефони, факси та автовідповідачі 24 го­дини в день підключені до електромере­жі, тому при купівлі звертайте увагу, щоб вони мали низький рівень споживання енергії в режимі очікування. «Enegy Star» рекомендує моделі, які в стані очікування використовують від 0,5 до 2 Wh
 • Зарядні пристрої після зарядки при­ладів завжди від'єднуйте від мережі (ноутбук, мобільний телефон, елек­тробритва, електрощітка для зубів, зарядне для батарейок та ін.)

Інша інформація та рекомендації

При купівлі

 • При купівлі обирайте прилади, що ма­ють клас енергоефективності не нижче В (А чи В) та низьким рівнем спожи­вання струму в режимі «Stand-by».
 • Віддавайте перевагу «інтелігент­ним» приладам, пам'ять яких підтри­мується за допомогою інтегровано­го акумулятора, що дозволяє цілком від'єднувати їх від електромережі без втрати запрограмованої інформації.
 • Стара електротехніка (особливо ра­дянських часів) може споживати в де­кілька раз більше енергії, ніж сучасні моделі, і то як під час експлуатації, так і в режимі очікування. Тому часто інвестиція в новий енергоефективний прилад може фінансово окупи­тись протягом декількох років.

Пам'ятайте!

 • Пам'ятайте, що вимкнення телевізора дозволяє не тільки заощадити 50-100 W/h, але й знову змусить ваш мозок включити­ся, знайти час для спілкування та інших корисних справ.
 • «Відпустка» для електротехніки
 • Їдучи у відпустку чи залишаючи помеш­кання на довший час, від'єднайте від мере­жі всі електроприлади. Найкраще вимкну­ти запобіжники на лічильнику, звичайно, при умові, якщо ви дозволяєте вашому холодильнику також піти у відпустку.