Актуальна тема

Меню

Енергозбереження на кухні

Енергозбереження на кухні

На кухні, дотримуючись нескладних правил та прийомів, можна заощаджувати вагому кількість енергії та коштів, а також спричиняти меншу шкоду для довкілля.

Енергоощадливі прилади

Вагома економія енергії на кухні можли­ва вже завдяки придбанню енергоощадливих кухонних приладів.

Газ більш зелений

Газові плити значно екологічніші в по­рівнянні з електроплитами, оскільки на електростанціях лиш близько 34% спале­ного палива перетворюється на електричний струм, а інші 2/3 нагрівають та забруднюють довкілля.

Пальник

Газовий пальник запалюйте після того, як поставили на плиту посуд з продук­тами для приготування їжі, а не на­впаки.

Вимикайте пальник, навіть якщо має­те намір запалити його за «хвилинку».

Висота полум'я

Готуйте їжу на мінімальній висоті полум'я, а доводьте до кипіння на великій.

Кришка береже довкілля

При куховаренні закривайте каструлі і сковорідки кришками відповідного діа­метру. Без кришок «тікає» багато тепла і води, процес приготування їжі триває довше і ви витрачаєте значно більше енер­гії.

Скло береже енергію

При купівлі посуди віддавайте перева­гу каструлям та сковорідкам із скляними кришками, щоб можна було спостерігати за приготуванням їжі без їх знімання та марнування енергії.

Зелені скороварки

Готуйте їжу в скороварках (паровар­ках) економлячи до 50% енергії та часу.

Не наливайте в них надто багато води. Картопля чи інші овочі не мусять плава­ти у воді, вистачає декілька сантиметрів води.

Нагар

Посуд з нагаром зумовлює біля 5% до­даткових витрат енергії.

Накип

Накип утворюється в результаті бага­торазового нагрівання і кип'ятіння води і має малу теплопровідність. Пам'ятайте, що накип усередині електрочайника іс­тотно збільшує кількість енергії, потрібної для того, щоб закип'ятити воду, тому його необхідно своєчасно чистити.

Оптимальне співвідношення посуду та їжі

Використовуйте посуд такого розміру, що відповідає кількості їжі. Якщо Ви ви­користовуєте надто велику каструлю для маленької кількості їжі, то споживання електроенергії буде набагато більшим.

Оптимальна кількість води

Наливайте воду в каструлю чи чайник у відповідності до дійсних потреб! Надмірна кількість води при варінні картоплі, греч­ки, рису та ін. – це також додаткові ви­трати енергії.

Якщо ж кип'ятимо половину чи цілком повний чайник, щоб заварити чашку чаю або кави, то таким чином спри­чинюємо багаторазові перевитрати енергії та коштів на нагрівання води.

Для електроплит

  • Трубчаті нагрівальні елементи елек­троплит мають більшу корисну дію від звичайних штампованих конфорок.
  • При приготуванні їжі на електропли­ті використовуйте залишкове тепло конфорок: вимикайте їх за 3-5 хвилин до завершення приготування страви.
  • Плита повинна бути справна. Нагрі­вальні елементи з відколами та здут­тями значно гірше виконують свою функцію, оскільки при неповному контакті конфорки з посудом відбува­ється втрата тепла, тому їх необхідно замінити.
  • Плита повинна бути чиста. Дуже за­бруднені нагрівальні елементи є при­чиною додаткових витрат струму.
  • Використовуйте каструлі і сковорід­ки з рівним дном, що щільно лягає на нагрівальний елемент. Це дозволяє економити близько 5% енергії. Якщо при помішуванні посуд сковзає з на­грівального елемента, то цей елемент не придатний для використовування (у сенсі енергозбереження).
  • Використовуйте посуд для приготу­вання їжі з діаметром дна, рівному діаметру конфорок електроплит. В середньому, кожен сантиметр діаме­тру каструлі, меншого від конфорки, означає близько 20% лишніх витрат електроструму, які йдуть на нагрів повітря.