Актуальна тема

Меню

Топ-10 висновків науковців у галузі кліматології за 2020 рік

Навіть під час пандемії науковці в усьому світі продовжують ретельно вивчати можливі наслідки зміни клімату. Це не дивно, адже ці зміни можуть бути не менш болючими та різкими, ніж наслідки пандемії коронавірусу. У свіжій доповіді “10 New Insights in Climate Science 2020” провідні вчені підсумували у десяти пунктах найголовнішу інформацію та відкриття минулого року у галузі кліматології та сталого розвитку, пише Екодія.

Пропонуємо і вам ознайомитися з найголовнішими висновками науковців, які мають стимулювати уряди всіх країн світу, у тому числі й України, до активних кліматичних дій.

1. Удосконалені кліматичні моделі підтверджують, що необхідно активніше скорочувати викиди парникових газів. Тепер науковці мають краще розуміння, як реагуватиме температура Землі на підвищення рівня двоокису вуглецю (СО2) в атмосфері. Якщо раніше вважалося, що його подвоєння призведе до підвищення температури на 1.5–4.5°C, то тепер цей діапазон вдалося уточнити і звузити до 2.3–4.5°C. Це дозволило зробити висновок, що помірне скорочення викидів парникових газів набагато менше сприятиме виконанню Паризької угоди, ніж вважалося до цього. А отже, мова має йти про амбітніші кліматичні цілі, у тому числі у Національно визначених внесках до 2030 року.

2. Викиди парникових газів від танення багаторічної мерзлоти, скоріш за все, будуть вищими, ніж очікувалося. Причиною цього є різкі процеси відтаювання, які поки що не враховані у глобальних кліматичних моделях і які можуть призвести до подвоєння викидів парникових газів у сценаріях із помірними та високими викидами.

3. Тропічні ліси, можливо, досягли піку поглинання вуглецю. Станом на сьогодні наземні екосистеми скорочують антропогенні (викликані діяльністю людини) викиди СО2 на 30% завдяки так званому ефекту “удобрювання рослин вуглекислим газом”. Але масштабна вирубка тропічних лісів зменшує їх здатність утримувати вуглець. Окрім того, лісові пожежі 2020 року в Австралії, штаті Каліфорнія, Арктиці та Амазонії призвели до додаткового вивільнення сотень мегатонн вуглецю в атмосферу. Науковці зазначають, що наше майбутнє буде залежати багато в чому від управління землекористуванням та земельними ресурсами. Необхідно терміново розвивати та впроваджувати практичні заходи, які спрямовані водночас на декарбонізацію, продовольчу безпеку та боротьбу з деградацією земель й опустелюванням.

4. Зміна клімату серйозно загострить водну кризу. Нові емпіричні дослідження показують, що зміна клімату вже призводить до екстремальних опадів, повеней та засух, які у свою чергу, загострюють водну кризу. Екстремальні опади та повені наприклад можуть негативно вплинути на якість прісної води і у деяких випадках призводять до поширення хвороб, що передаються через воду. Негативні наслідки водних криз дуже нерівномірно розподіляються у світі між різними соціальними групами населення і посилюють вже наявні нерівності між ними.

5. Зміна клімату може впливати на наше психічне здоров’я. Згідно з новими дослідженнями, тягар наслідків від кліматичних змін для психічного здоров’я є високим і може надалі зростати, зокрема посилюючи занепокоєння та стрес. Науковці радять зберігати та сприяти розвитку блакитних та зелених зон у містах, а також захищати екосистеми та біорізноманіття у природних середовищах. Це матиме користь для психічного здоров’я населення та підвищення якості життя громад.

6. Уряди країн світу поки що не скористалися можливістю “зеленого” відновлення для подолання наслідків COVID-19. Уряди мобілізують більш ніж 12 трильйонів доларів США на відновлення економіки після пандемії коронавірусу. Для порівняння, щорічні інвестиції, які необхідні для забезпечення співставного з Паризькою угодою шляху скорочення викидів парникових газів, оцінюються у 1,4 трильйони доларів. Пакети заходів економічного стимулювання урядів будуть визначальними для траєкторії викидів парникових газів на десятиліття уперед: у кращий чи гірший бік. Співставні з захистом клімату інвестиції можуть стати поворотним моментом у боротьбі зі зміною клімату.

7. Пандемія коронавірусу та зміна клімату свідчать про необхідність нового суспільного договору. Пандемія показала у новому світлі недоліки як урядів, так і міжнародних організацій у боротьбі з транскордонними ризиками: пов’язаними із здоров’ям, екологічними чи іншими. Ми також побачили вразливість наших суспільств перед системними кризами. Зміна клімату може бути такою ж руйнівною, і ми не можемо вважати, що сьогоднішні суспільні системи зможуть поступово адаптуватися до усіх наслідків. Потрібні нові механізми та глобальні угоди для зміцнення потенціалу міжнародного співробітництва і суспільної підтримки швидких дій.

8. Економічні стимули, що першочергово орієнтовані на зростання, поставлять під загрозу досягнення цілей Паризької кліматичної угоди. Стратегія відновлення після пандемії, що ставить за першочергову мету економічне зростання, а вже в другу чергу – сталий розвиток, навряд призведе до необхідного скорочення викидів. Водночас, все більше досліджень дають переконливі докази вигоди від кліматичних дій і показують, що орієнтир на утримання глобальної температури у межах 2°C або менше є оптимальним рішенням з економічної точки зору. Причиною цього є значне скорочення вартості низьковуглецевих технологій, і краще розуміння справжньої ціни соціальних наслідків від зміни клімату та забруднення довкілля.

9. Електрифікація у містах має вирішальне значення для справедливого переходу до сталого розвитку. Електрифікацію міст можна розглядати як сталий спосіб скорочення масштабів бідності за рахунок забезпечення більш ніж одного мільярда людей сучасними видами енергії. Також це спосіб замінити екологічно чистими джерелами енергії наявну енергетичну інфраструктуру та послуги, які побудовані на основі використання викопних палив та які є рушійною силою забруднення довкілля та зміни клімату. Електрифікація за рахунок використання чистих джерел енергії, зокрема, передбачає переосмислення традиційних енергетичних систем та демократизацію прийняття рішень.

10 Звернення в суд для захисту прав людини може стати важливим інструментом у боротьбі зі зміною клімату. Зали судових засідань по всьому світу стали однією з передових ліній для тих, хто прагне обмежити масштаби кліматичних змін. Справи, у яких зміна клімату розглядалася як одна з головних проблем, означали зокрема розширення кола тих, хто може представляти інтереси майбутніх поколінь. Із кожною новою справою судді вчаться один в одного у різних юрисдикціях (наприклад, на міжнародному та національному рівні). Невідкладність вирішення проблеми зміни клімату також означає, що суди можуть взяти на себе роль “законотворців” та вимагати виконання прийнятих рішень.

Доповідь головних наукових досліджень у галузі кліматології виходить щорічно. Вона готується у рамках співробітництва між організаціями Future Earth, The Earth League та Всесвітня програма дослідження клімату (World Climate Reseach Programme). Ці організації збирають провідних науковців з усього світу, які в свою чергу аналізують останні дослідження в галузі сталого розвитку та презентують головні висновки науково-політичній спільноті. Публікація 2020 року була підготовлена 57-ма науковцями з 21 країни світу.