Меню

МЕМОРАНДУМ про співпрацю між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій

МЕМОРАНДУМ

про співпрацю між Міністерством захисту довкілля

та природних ресурсів України

та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій

 

м. Київ                                                                                                      15 липня 2021 року

   Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в особі Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Абрамовського Романа Романовича, що діє на підставі Положення про Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 614,

   Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій в особі Головуючого у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, Отця і Глави Української Греко-Католицької Церкви, Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Святослава Шевчука, що діє на підставі Положення про Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій, затвердженого на засіданні Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 11.12.2007 протоколом № 8, які при спільному згадуванні іменуються Сторони, з метою об’єднання спільних зусиль задля подальшого розвитку державно-конфесійних відносин у галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, забезпечення екологічного виховання громадян на духовних і моральних засадах укладають цей Меморандум про співпрацю між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (далі – Меморандум),

   виходячи з необхідності виховання у громадян свідомого ставлення до довкілля, впровадження духовних і моральних засад у формування та реалізацію екологічної політики, розроблення та реалізації комплексу заходів щодо піднесення рівня духовності й екологічної свідомості громадян України як умови сталого розвитку держави, культивування в українців, починаючи з раннього віку, духовних, моральних та екологічних цінностей, виховання бережливого ставлення до природи, відповідальності за її збереження й відновлення,

   розуміючи, що нинішня економічна, соціальна й екологічна кризи зумовлені передусім причинами духовного порядку, що обумовлює необхідність привернення уваги до взаємозв’язку духовності, екології, виховання та розвитку України, усвідомлення тощо, що для подолання кризових явищ у відповідних сферах ключове значення має плекання духовності, моральної відповідальності, культури благоговіння перед життям та бережливого ставлення до нашого спільного, створеного Богом, природного дому,

   беручи до уваги, що на виховання духовності, моральності й екологічної свідомості українців історично значною мірою впливали церкви та релігійні організації,

   будучи єдиними у розумінні того, що лише спільними зусиллями органів державної влади, церков і релігійних організацій можна позитивно вплинути на піднесення рівня екологічної свідомості громадян, 

   домовились укласти цей Меморандум про співпрацю і наголошують на:

  необхідності забезпечення екологічного виховання громадян на духовних і моральних засадах задля формування свідомого ставлення до довкілля. Сторони є одностайними у тому, що вкрай важливою є екологічна освіта і виховання громадян, що має починатися з раннього дитинства та тривати усе життя. Привчати дбайливому ставленню до природи варто вже з найменших років у сім’ї, закладах дошкільної, середньої, а згодом і вищої освіти;

  важливості об’єднання зусиль з метою спільного проведення просвітницьких заходів, зокрема з метою виховання у громадян культури відмови від пластикових квітів у поминальні дні, пластикових пакетів, спалення сухого листя та трави.

   На думку Сторін, ефективним механізмом для забезпечення співпраці між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій повинна стати Рада з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, яка утворюється з метою, зокрема, сприяння забезпеченню подальшого розвитку державно-конфесійних відносин у галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, всебічного врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Міністерства, підтримання постійного діалогу із церквами та релігійними організаціями, більш ефективного використання їхнього потенціалу у процесі екологічного виховання та формування екологічної свідомості громадян України.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України                  Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій

Отець і Глава Української

Греко-Католицької Церкви,

Верховний Архиєпископ

Києво-Галицький

_______________________                                                                                     ______________________________

Роман Абрамовський                                                                                              Святослав Шевчук